Svetsade/krenelerade galler används till en mängd olika saker.

Maskin-inbrotts- och lastförskjutningsskydd, räcken, balkonggaller mm.

Maskorna är i regel kvadratiska, men även rektangulära maskor förekommer.

På svetsade galler anges maskan som c/c-mått, för krenelerade galler

anges maskan som masköppning [hålet].

Kataloger - Broschyrer​

Snabba leveranser från eget lager (normalt samma dag) av de flesta dimensionerna och materialen.